Stránky obsahují vybrané základní informace o výsledcích voleb. Data jsou průběžně přebírána z výsledkového serveru www.volby.cz


Výsledky voleb

Senát Parlamentu ČR   2008 2010 2011 2012 2014     Aktuální složení
Zastupitelstva obcí 2006 2010 2014          

Results of Elections

The Senate   2008 2010 2011 2012 2014     Current composition
Local Councils 2006 2010 2014