Výsledky voleb

Zastupitelstva obcí, městysů a měst

Výsledky voleb – Zastupitelstva obcí, městysů a měst – dle volebních stran – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
14 765 14 765 100,00 6 227 6 227 8 408 941 4 078 052 48,50 4 071 515 72 765 640

Zastupitelstva městských části a městských obvodů

Výsledky voleb – Zastupitelstva městských části a městských obvodů – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
2 183 2 183 100,00 140 140 1 807 145 756 074 41,84 754 669 17 476 745

Zastupitelstva ve statutárních městech a hlavním městě Praze

Ostatní okresní města