Stránky obsahují vybrané základní informace o výsledcích voleb. Data jsou průběžně přebírána z výsledkového serveru www.volby.cz

Výsledky voleb

Prezident republiky 2013   2018

Results of Elections

President of the Czech Republic 2013   2018