Výsledek volby

Výsledek volby – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 14 857 14 857 100,00 8 245 962 5 626 824 68,24 5 622 815 5 578 689 99,22
2. kolo 14 857 14 857 100,00 8 242 566 5 790 001 70,25 5 787 540 5 759 199 99,51

Výsledek volby

Tabulka umožňuje výběr jmenných seznamů a přehledů podle příjmení nebo čísla. Přístupný seznam je označen znakem velké X, nepřístupný znakem velké N. Tabulka zobrazuje výsledek volby. Postupující kandidát je označen znakem plus před svým číslem, zvolený kandidát je označen hvězdičkou. Nepostupující kandidáti mají místo počtu a % hlasů znak velké X.
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 376 707 6,75 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 248 375 4,45 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 1 975 156 35,40 3 359 301 58,32
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 30 769 0,55 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 777 080 13,92 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 1 952 214 34,99 2 399 898 41,67
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 75 476 1,35 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 142 912 2,56 X X
+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát